Dlhoročné nadšenie zo skúmania prírody nás postupnými krokmi doviedlo k jej ochrane. Bolo len otázkou času, kedy sa naše cesty spoja, aby sme mohli spoločne ťahať za jedno lano. Aktívnou účasťou v Združení priateľov herpetofauny, ktoré sa zameriava na ochranu plazov a obojživelníkov, vzdelávame verejnosť o ochrane prírody už vyše 10 rokov. Tejto vášni sme obetovali naše životy a snažíme sa využiť každý jeden moment na to, aby sa život na našej planéte mal lepšie!

Milan Oselský
CEO / Founder

Som vášnivý ochranár prírody so špecializáciou na plazy. Mojou najväčšou vášňou je vzdelávať ľudí o potrebe ochrany voľne žijúcich živočíchov a plazov, spolupodielať sa na ich zachovaní, no súčasne sa snažím vyvrátiť ľuďom nezmyselné mýty, ktoré o týchto fascinujúcich zvieratách kolujú.

Mgr. Adrián Purkart, PhD.
Marketing Director

Som zoológ pôsobiaci na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, kde sa špecializujem na štúdium vzťahov medzi ľudskými aktivitami a živočíchmi. Aktívne sa podieľam nielen na vedeckej činnosti, ale aj aktívnej ochrane prírody a vzdelávaní širokej verejnosti na Slovensku aj vo svete.